Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Logos M. Pilch – firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

biuro logos bhp

O Firmie

Firma nasza powstała w 2002 roku specjalizując się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy.

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii. W ramach naszej działalności prowadzimy również Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Zapewniamy fachową i kompleksową pomoc w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników. Świadczymy również usługi związane z dostosowywaniem maszyn i warunków pracy do wymagań Unijnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług również na terenie: BHP Skoczów, BHP Wisła, BHP Ustroń.

Bhp Cieszyn - Logos M.Pilch, firma doradcza BHP, szkolenia, kursy zawodowe, SEP, wózki widłowe, pierwsza pomoc, audity maszyn

Zapraszamy Państwa do współpracy
Specjalista ds. BHP
mgr inż. Aleksander Pilch

Oferta

kliknij, aby rozwinąć dział

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Pełnienie obowiązków i wykonywanie zadań należących do służb BHP
 • Doradztwo w zakresie BHP i Ergonomii
 • Przeprowadzania auditów bezpieczeństwa
 • Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Ocena stanowisk pracy pod kątem BHP i ergonomii
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP oraz instrukcji BHP dla maszyn i urządzeń
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Pomoc w realizacji nakazów państwowych organów kontrolnych: PIP, PIS, UDT, PSP
 • Wdrażanie i audit Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Wdrażania systemu HACCP oraz opracowywanie instrukcji GHP oraz GMP dla firm branży spożywczej
  Ochrona Przeciwpożarowa
 • Wykonywanie pomiarów wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wykonujemy przy pomocy profesjonalnego, atestowanego sprzętu HYDRO-TEST firmy BIATECH zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Sprzęt HYDRO-TEST służący do pomiarów wydajności hydrantów
  • Odczyt danych za pomocą profesjonalnego urządzenia pomiarowego HATEST PLUS.

   Urządzenie pomiarowe HATEST PLUS Urządzenie pomiarowe HATEST PLUS zamocowane na hydrancie
  • Dane pomiarowe są bezpośrednio wysyłane poprzez interfejs do komputera a następnie generowany jest raport. Wygenerowany raport komputerowy
 • Kontrola i legalizacja gaśnic
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Audity P.Poż w firmach i zakładach produkcyjnych
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów
 • Opracowywanie dokumentacji przeciwpożarowej (analizy, oceny)
 • Określanie ilości i rodzaju sprzętu P.Poż
 • Szkolenia z zakresu P.Poż
kursy logos
  Szkolenia BHP i P.Poż dla wszystkich grup zawodowych
  Szkolenia metodyczne dla osób prowadzących instruktarze stanowiskowe
 • Kurs kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych włącznie z wymianą butli gazowych
 • Kursy na uprawniania energetyczne: elektryczne, cieplne, gazowe w zakresie dozoru i eksploatacji
 • Kursy obsługi i eksploatacji urządzeń poddozorowych (m.in. wciągarki, dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, podnośniki)
 • Kursy minimum sanitarne dla osób branży spożywczej
 • Współorganizowanie kursów spawalniczych: spawanie elektryczne, gazowe, MAG oraz TIG
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Inne wg specyfikacji i potrzeb

UWAGI:

Każdy kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem stosownych zaświadczeń.

Szkolenia organizowane są na terenie naszej firmy jak i w siedzibie zleceniodawcy.

Ceny ustalane indywidualnie.

doradztwo techniczne
 • Ocena maszyn, urządzeń i stanowisk pracy pod kątem dostosowania do wymagań Unijnych (minimalnych i zasadniczych)
 • Pomoc w sporządzaniu Deklaracji Zgodności oraz Certyfikacji CE dla maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych i stanowisk pracy
 • Opracowania Dokumentacji Techniczno-Ruchowych
 • Pomiary dobiegu maszyn - wyznaczania odległości urządzeń ochronnych od stref niebezpiecznych
Strony internetowe DiVision